Oferta


 

ZAKRES USŁUG ARCHIWIZACYJNYCH NA ROK 2009/2010 OBEJMUJE: 
 

 1. Przeprowadzenie kontroli (skontrum) zasobu archiwalnego;
 2. Zapoznanie się z historią i strukturą organizacyjną jednostki (zakładu);
 3. Rozpoznanie przynależności zespołowej akt;
 4. Segregację dokumentacji;
 5. Systematyzację dokumentacji w obrębie zespołu;
 6. Dokonanie kwalifikacji archiwalnej akt;
 7. Brakowanie dokumentacji przeterminowanej;
 8. Archiwizowanie („właściwe”) materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, a w tym:
  a)     porządkowanie materiałów w teczkach;
  b)     usuwanie elementów metalowych (tzw. „mała konserwacja”);
  c)      opisywanie i znakowanie teczek;
  d)     inwentaryzacja (sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych);
 1. Przygotowanie dokumentacji do przekazania właściwym jednostkom w celu dalszego przechowywania;
 2. Obsługa archiwów i składnic akt w działających zakładach;
 3. Przechowywanie dokumentacji w składnicy akt Firmy „ARCHIPAX” Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie, ul. Żniwna 1a.
 

Dokumentacja kategorii A.
 

      Nasza Firma specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji archiwalnej kat. A (dokumentacja sprzed 1945 roku), na rzecz przechowywania przez Archiwa Państwowe. Jest to proces bardzo trudny, złożony, wymagający odpowiednich kompetencji.
Ostatnio przekazywaliśmy taką dokumentację do Archiwum Państwowego w Radomiu.
Była to dokumentacja Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Środków Organizacyjno – Technicznych „PREBOT” w Radomiu. 

 

 
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC ARCHIWIZACYJNYCH:

 
AUDYTY; INWENTARYZACJE; INSTRUKCJE KANCELARYJNE ...

Szeroki wachlarz oferowanych przez nas usług, trwale związanych z obiegiem dokumentów w firmie kreuje nas na specjalistę w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności informacji. Dlatego też jesteśmy w stanie doradzać Państwu poprzez:

 • wykonywanie złożonych audytów w zakresie obiegu dokumentacji i informacji w firmie 
 • opracowywanie instrukcji i regulaminów uwzględniających specyfikę danego przedsiębiorstwa
 • pomoc w prawidłowej organizacji systemu zarządzania dokumentacji

    Wykonywane przez nas audyty pozwalają na obiektywną ocenę funkcjonowania dokumentów w firnie pod względem istniejących instrukcji lub zwyczajów z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Poddaje również ocenie sam sposób obiegu i przechowywania akt przez pryzmat ich dostępności i bezpieczeństwa. Nasz audyt stanowi diagnozawaniu istniejącego oraz projekt rozwiązań poprawiających funkcjonowanie obiegu informacji w firmie.

 

BRAKOWANIE DOKUMENTACJI ...

     Niezależnie od tego, czy są to wydruki komputerowe, notatki, adresy klientów, faktury, dyskietki komputerowe czy płyty CD, dysponujemy pełnymi możliwościami ich trwałego zniszczenia.


W przypadku posiadania przez Państwa materiałów zawierających dane osobowe lub informacje niejawne, gwarantujemy ich bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami usunięcie.

 
Usługi mogą być wykonane na terenie Państwa firmy !!!
 
 
W podstawowym zakresie bezpiecznego niszczenia dokumentów oferujemy:
 
 • zapakowanie i zabezpieczenie przez Państwa lub naszych pracowników dokumentów przeznaczonych do zniszczenia
 • protokólarny odbiór dokumentacji ze wskazanego miejsca
 • załadowanie, przewóz do miejsca zniszczenia oraz rozładowanie transportu
 • zniszczenie – rozdrobnienie dokumentacji
 
USŁUGA ARCHIWIZACJI – PORZĄDKOWANIA ZASOBÓW OBEJMUJE : 
 • segregowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat.B) i archiwalnej (kat.A)
 • kwalifikowanie i klasyfikowanie dokumentów pod względem ich przydatności dla Użytkownika oraz przepisów zewnętrznych (ustaw, zarządzeń, instrukcji),
 • porządkowanie akt rzeczowo i chronologicznie
 • wydzielanie z archiwum zbędnej dokumentacji kategorii B i Bc
 • wykonania spisu wybrakowanych akt – przygotowanie do bezpiecznego zniszczenia lub utylizacji
 • pakowanie dokumentacji do specjalnych pudeł archiwizacyjnych
 • ustawianie akt na regałach w porządku numerycznym i chronologicznym
 • sporządzanie pełnej, komputerowej ewidencji akt, w postaci dostosowanej do Państwa potrzeb i obowiązujących wymogów
 • przeprowadzenie instruktażu zwiększającego efektywność korzystania z akt