Udostępnianie akt


Zgodnie z umową, dokumentacja przechowywana przez firmę „Archipax” Sp. z o.o. jest własnością Przekazującego i ma On zapewniony wgląd w dokumenty w dowolnym czasie.

Osoby pracujące w Składnicy zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy służbowej.

Dostęp do dokumentacji posiadają tylko trzy uprawnione osoby. 

Dodatkowo dokumentacja objęta jest wykazem komputerowym, który umożliwia szybkie wyszukanie potrzebnych informacji.

Procedury są określone przez odpowiednie regulaminy.